موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

سن ازدواج بر اساس قانون ایران چند سال است؟

بر اساس قانون مدنی ایران سن ازدواج برای دخترها 13 سال تمام شمسی و برای پسرها 15 سال تمام است. ازدواج زیر این سنین منوط به اذن ولی،رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح می باشد.

logo-samandehi