موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط استرداد جهیزیه در صورت فوت زن چگونه است؟

شرایط استرداد جهیزیه

این سوال برای شما شاید به وجود آمده باشد که آیا در صورت فوت زوجه، امکان استرداد کلیه جهیزیه از طرف خانواده او وجود دارد؟ شرایط استرداد جهیزیه زنی که فوت شده است چگونه است؟

جهیزیه زوجه جز ماترک او محسوب می گردد. بنابراین امکان استرداد کلیه اقلام جهیزیه وجود ندارد زیرا شوهر و فرزندان نیز از ماترک زن متوفی ارث می برند.

logo-samandehi