موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط بازسازی ساختمان فرسوده چگونه است؟

شرایط بازسازی ساختمان فرسوده :

با وجود مشکلات در ساختمان های فرسوده اولین سوال که در ذهن تبادر می شود این است که آیا بازسازی ساختمان فرسوده نیاز به موافقت کلیه مالکین دارد؟

پاسخ به این سوال خیر است، بر اساس ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها در صورت تشخیص 3 نفر از کارشناسان دادگستری، اگر عمر بنا به پایان رسیده باشد، یا به هر علتی ساختمان دچار فرسودگی شده باشد و بیم خطر جانی و یا مالی باشد و اقلیتی از مالکان موافق بازسازی نباشند، باقی مالکان که موافق بازسازی هستند با حکم دادگاه و تامین مسکن مناسب استیجاری برای مالکان مخالف، اقدام به بازسازی ملک نموده و پس از تجدید بنا می توانند کلیه هزینه های انجام شده و اجور پرداختی را از مالکانی که موافق تجدید بنا نبوده اند دریافت دارند.

حتی می توانند این مبالغ را از واحد بازسازی شده مالکان استیفا کنند.

چنانچه در تعیین کارشناسان بین مالکین توافق حاصل نشود، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان مربوطه خواهد نمود.

logo-samandehi