موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط تغییر سن چگونه است؟

آیا تغییر سن ممکن است؟

تاریخ تولد اشخاص در مدارک شناسایی آنها منعکس شده و نشاندهنده سن آنها می باشد. شناسنامه و کارت ملی از اسناد رسمی بوده که توسط مامور دارای صلاحیت تنظیم شده اند.

به طور کلی نمی توان به اسناد رسمی خدشه ای وارد نمود زیرا اصل عدم ثبات و خدشه ناپذیری آنها را  از تغییرات مصون نگاه می دارد.

همچنین به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها  تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

اما در تبصره همین ماده واحده قانون به اشخاص این اجازه را می دهد که تنها یک بار و آن هم در صورتی که تاریخ تولد آنها با سن واقعی آنها مطابق نباشد، تقاضای اصلاح سن خود را داشته باشند.

چنانچه تغییر سن بیش از 5 سال باشد، درخواست به اداره ثبت احوال و کمیسیون ویژه آن داده خواهد شد، چنانچه کاهش سن کمتر از 5 سال باشد، دادخوست مربوطه به دادگاه تقدیم خواهد شد.

توجه داشته باشید که برای اثبات عدم تطابق سن شناسنامه ای با سن واقعی باید مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه نمایید. این مدارک و مستندات می تواند شهادت شهود، گواهی فوت خواهر یا برادری که شخص از شناسنامه اش استفاده کرده است، نظریه پزشک و غیره باشد.

logo-samandehi