موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط تغییر نام کوچک چگونه است ؟

انتخاب نام مناسب از جمله حقوقی است که والدین در مقابل فرزند بر عهده دارند. در موارد متعددی افراد به علت راضی نبودن از نامی که توسط والدین شان برای آنان انتخاب شده است، نسبت به تغییر نام خود تمایل دارند.

تغییر مندرجات شناسنامه و اسناد شناسایی ممکن نیست جز با حکم دادگاه صالح و در مواردی نیز با مراجعی که به موجب قانون تعیین شده است.

لکن بر اساس اصل اعتبار اسناد دولتی تغییر مندرجات شناسنامه به سختی، به ندرت و در صورت وجود ادله محکم انجام می پذیرد.

حال چنانچه فرد متقاضی تغییر نام کوچک خود باشد بایستی با دارا بودن یکی از شرایط زیر به دادگاه محل سکونت خود مراجعه کند و دادخواست تغییر نام را ارائه دهد :

نام هایی که موجب هتک حرمت و حیثیت مقدسات دین اسلام باشند، مانند اسامی بت ها (لات ، عبدالعزی و...)

اسامی ترکیبی که در عرف یک نام محسوب نمی شود مانند :  شهرام علی یا پارمیدا زینب و امثالهم

اسامی که متضمن لقب یا شغل و عنوان باشد : سرهنگ، دکتر، وکیل، شهردار حسن و امثالهم

القاب ساده یا غیر ساده مانند : نصرت الدوله ،رحیم خان و امثالهم

اسامی نامتجانس با جنسیت : مانند اکرم برای مردان یا عزت برای زنان و امثالهم

در نظر داشته باشید که تغییر نام در موارد مصرح قانون مجاز است ، لذا فرد نمی تواند نام خود را به دلیل دل به خواه نبودنش تغییر دهد. مثلاً چنانچه نام زنی فاطمه است دادگاه تغییر نام او به نسترن را نمی پذیرد.

لکن در رویه امکان تغییر نام غیر مذهبی به اسامی ائمه و غیره به دلیل شرایط شغلی و اجتماعی معمولاً وجود دارد، مانند آنکه نام یک روحانی آرشام باشد و او بخواهد نام حسین را انتخاب کند.

شرایط درخواست تغییر نام :

اشخاص 18 سال به بالا. 

افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند. 

پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال. 

سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز تغییر نام :

ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن

تکمیل فرم درخواست تغییر نام

logo-samandehi