موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط حق طلاق برای نپرداختن نفقه چیست؟

چنانچه زوجه به استناد شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و شوهر بعد از طرح دعوی، نفقه وی را بپردازد، آیا حق طلاق وی بر این مبنا ساقط می گردد؟

هرچند این موضوع اختلافی می باشد و عده ای از قضات با پرداخت نفقه موضوع طلاق را منتفی می دانند ولی به صورت کلی و رویه بیشتر شعب پاسخ به این سوال منفی است یعنی اگر زنی بر اساس شروط ضمن عقد، حق طلاق بر اساس ترک انفاق شوهر را داشته باشد، و بر این اساس دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کند و سپس همسرش نفقه وی را بپرداز، حق طلاق او پس از پرداخت نفقه توسط شوهر، زائل نخواهد شد. این حق جز حقوق مکتسبه زن بوده و پرداخت نفقه بعداً آن را ساقط نخواهد کرد.

logo-samandehi