موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط سقط جنین قانونی چگونه میباشد؟

سقط جنین به خارج کردن ارادی از رحم قبل از تولد توسط مادر یا هر شخص دیگری، سقط جنین به طور کلی جرم محسوب می شود و در صورت انجام مرتکب علاوه برپرداخت دیه، به مجازات حبس نیز محکوم خواهد شد .

لازم به ذکر است چنانچه سقط کننده مادر باشد برای او حبس در نظر گرفته نشده است و تنها به پرداخت دیه در حق پدر محکوم خواهد شد .

موضوع حائز اهمیت در مورد سقط جنین این است که گاهی انجام دادن آن جرم محسوب نمی شود و مرتکب مجاراتی نخواهد داشت.

logo-samandehi