موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط سقط جنین چیست؟

درخواست صدور مجوز قانونی سقط جنینی فقط با شرایطی قابل ترتیب اثر است بدین شرح:
1- سقط جنین برای درمان باشد.
2- قبل از 4 ماهگی باشد.
3- با درخواسیت زوجین باشد.
4- مورد تأیید پزشکیی قانونی قرار گیرد.

logo-samandehi