موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط مجازات قتل جنین چگونه است؟

1- دوره جنینی : از زمان انعقاد نطفه در رحم مادر تا ولوج روح (4 ماه و 10 روز)

2- خروج جنین از رحم مادر تا زمان مرگ قطعی

خود دوره جنینی از زمان انعقاد نطفه در رحم مادر شروع می شود و تا زمان خروج جنین از رحم مادر ادامه دارد که این به دو بخش قابل تقسیم است :

اولاً : از زمان انعقاد نطفه تا زمان دمیدن روح در بدن (4 ماه و 10 روز)

دوماً : از زمان حلول روح در بدن تا زمان خروج جنین از شکم مادر

هرگاه جنایت بر جنین در دوره جنینی (خواه بر او روح دمیده باشد ، خواه بر او روح دمیده نشده باشد از شمول عنوان قتل خارج است و موجب قصاص نیست چرا که در ماده 716 قانون مجازات اسلامی جنایت بر جنین عنوان سقط جنین داشته و مستوجب پرداخت دیه می باشد و در این ماده دقیقاً به میزان دیه در هر مرحله از تکامل جنین اشاره شده است. اما اگر در جنین روح دمیده شده باشد جنایت عمدی بر او علاوه بر دیه از موجبات تعزیر هم خواهد بود اما در این خصوص تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی تصریح می دارد که اگر چنین موجودی قابلیت ادامه حیات داشته باشد اگر جنایتی که در دوران بارداری به او وارد شده منجر به مرگ یا نقص عضو او بعد از تولدش شود آنگاه قصاص ثابت می شود.

logo-samandehi