موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط گرفتن وکیل رایگان (وکیل تسخیری) چگونه است ؟

شرایط گرفتن وکیل رایگان (وکیل تسخیری) :

چنانچه شخصی توانایی و تمکن مالی جهت گرفتن وکیل دادگستری را نداشته باشد دو فرض قابل تصور است:
1- پرونده موضوع مهمی در امور کیفری است و نیازمند حضور وکیل است که در این مورد در موارد قابل پیش بینی دادگاه رأساً اقدام به گرفتن وکیل تسخیری از کانون وکلای دادگستری خواهد نمود و چنانچه پرونده از اهمیتی که مورد نظر قانونگذار است برخوردار نباشد خود شخص می تواند از کانون وکلای دادگستری تقاضای وکیل تسخیری نماید.
2- پرونده موضوع مهمی در امور حقوقی است و یا اینکه شخص نیازمند حضور وکیل در پرونده می باشد که با مراجعه به کانون وکلای دادگستری می تواند از اداره معاضدت تقاضای وکیل نموده که در این خصوص در صورت احراز عدم تمکن، کانون وکلای دادگستری نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام خواهد نمود.

logo-samandehi