موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرط تعلق نصف دارایی به زن به چه صورت است؟

یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود، شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد. اما تحقق این شرط وابسته به حصول شرایطی است.
این شرط قبل از طلاق قابل اجرا نیست.
نکته 1- طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی، برای مثال عدم تمکین زن، نباشد.
نکته 2- بایستی که حتما، مرد متقاضی طلاق باشد.
نکته 3-  شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی هایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد.
نکته 4- اموال باید حين طلاق موجود باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نخواهد گردید.

logo-samandehi