موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

صورتجلسه چیست؟

صورتجلسه، سندی است که در جریان دادرسی توسط مقام قضایی برای اظهارات طرفین و یا اظهارات دادگاه تنظیم می گردد همچنین در معنی خاص صورتجلسه سندی است که اجرای مفاد اسناد رسمی توسط مقام رسمی تنظیم و ثبت می گردد.

logo-samandehi