موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

ضمانت پشت چک چگونه است؟

با عنوان پشت‌ نویسی انواع مختلفی دارد و به نیت‌ های مختلف انجام می‌شود.
بیشتر پشت‌ نویسی یک چک با هدف انتقال انجام می‌شود یعنی امتیازات یک چک با پشت‌ نویسی به فردی دیگر منتقل می‌شود اما موارد دیگری هم وجود دارد که پشت‌ نویسی با آن اهداف انجام می‌شود؛ یکی از آن موارد ضمانت است.
یعنی وقتی که در یک معامله به ضامن احتیاج باشد، فردی پشت چک را امضا و ضمانت می‌کند که در صورت عدم‌ پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده آن، پرداخت مبلغ چک  را برعهده می‌ گیرد.
وقتی ضامن، پشت چک را امضا می‌ کند دیگر هیچ امتیازی به فرد دیگر منتقل نمی‌ شود. بیشتر اوقات این پشت‌ نویسی زمانی انجام می‌ شود که اعتبار صادر‌کننده چک برای دارنده آن مورد تأیید نباشد و دارنده برای حصول اطمینان، تقاضا ‌کند شخص ثالثی به عنوان ضامن پشت چک را امضا کند.
اما آن‌ چه افراد در خصوص چک بیشتر با آن آشنا هستند همان پشت‌ نویسی به‌ منظور انتقال است.

logo-samandehi