موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

طرح دعوی تجویز ازدواج مجدد به لحاظ اعمال حق حبس توسط زوجه در طول دوره تقسیط مهریه چگونه است؟

طرح دعوی تجویز ازدواج مجدد

در مواردی زن متعاقب انعقاد عقد نکاح، از تمکین امتناع و با اعمال حق حبس، تمکین در قبال مرد را منوط به تأدیه مهریه نموده و برای وصول مهریه نیز مبادرت به طرح دعوی به طرفیت وی کرده که مآلاً، حکم بر محکومیت وی نیز صادر شده است؛ لیکن به لحاظ عدم امکان تأدیه دفعتاً واحده مهریه زوجه، مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار کرده که نهایتاً دادگاه، خواسته وی را اجابت و با صدور حکم اعسار، مهریه مورد مطالبه زوجه را تقسط نموده است.
معذلک چون استهلاک کامل مهریه سالها به طول خواهد انجامید و مرد نیاز به رابطه زناشویی دارد؛ قصد ازدواج مجدد دارد و باید در پی طرح دعوایی به خواسته تجویز ازدواج مجدد به طرفیت زوجه باشد.

بیشتر بدانیم : حق حبس چیست ؟ 


قبل از طرح دعوی باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوجه است یا خیر؟ که در این خصوص، رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تکلیف را تعیین کرده و تقسیط مهریه را مسقط حق حبس زوجه ندانسته است.
لیکن برای طرح دعوی نیاز به استدلالی قوی برای متقاعد کردن دادگاه در صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد داریم. بدین ترتیب برای طرح دعوی در خصوص مواردی از این قبیل، از استدلالی به شرح زیر سود خواهیم برد:
" ...نظر به اینکه زوجه از حق حبس خویش استفاده کرده است؛ لیکن مرد نیز خواسته وی را دایر بر مطالبه مهریه اجابت کرده و اقدام به پرداخت مهریه به ‌صورت اقساطی نموده است و بدین ترتیب مشارالیه، آمادگی خویش را برای زندگی مشترک اعلام نموده است و معذالک نظر به اینکه تقسط مهریه به لحاظ اعسار مرد، مسقط حق حبس زوجه نبوده و میزان اقساط مهریه به ترتیبی است که استهلاک اقساط آن، سالهای سال به طول می انجامد و مرد باید سالیان متوالی مهریه زوجه را پرداخت نماید

بیشتر بدانیم : شرایط اعمال حق حبس چیست؟

تا متعاقب استهلاک کامل اقساط مهریه، بتواند از تمکین خاص زوجه منتفع شود در حالیکه یکی از اهداف اصلی ازدواج، رفع نیازهای جنسی زوجین و به آرامش رسیدن آن‌هاست؛ لذا زوجه با اعمال حق حبس خویش، موجب اخلال در فلسفه تشکیل زندگی مشترک شده و موجبات عسر و حرج مرد را فراهم آورده است و از آنجا که مطابق با اصل چهلم قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و معذالک در مانحن فیه، زوجه با اعمال حق حبس، مرد را از انتقاع از مقتضای ذات عقد نکاح محروم کرده و موجبات عسر و حرج وی را فراهم آورده است و با توجه به اینکه زوجه علی رغم پرداخت اقساط مهریه توسط زوج، حاضر به تمکین از زوج نمی باشد و وصول تمام مهریه نیز سال ها به طول خواهد انجامید که مع الوصف، این اقدام زوجه نوعی ترک زندگی زناشویی از ناحیه وی نیز تلقی می شود؛ لذا به لحاظ جلوگیری از ضرر بیشتر زوج در رابطه زوجیت فعلی و ضرورت حفظ پاکدامنی و جلوگیری از آلوده شدن وی به فساد احتمالی، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد برای زوج بر مبنای اصل اباحه و قاعده لاضرر را دارم."

logo-samandehi