موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

طلاق بائن چیست؟

طلاق بائن بر شش قسم است که عبارتند از:
۱- طلاق غیر مدخوله، یعنی زنی که شوهر به گونه‌ ای با او نزدیکی نکرده است که موجب غسل شود اعم از اینکه نزدیکی در قبل یا دبر باشد.
۲- طلاق زن یائسه، یعنی زنی که از حائض‌شدن ناامید شده است و حیض نمی‌بیند.
۳- طلاق صغیره
۴- طلاق خلع مادامی که زن مختلعه در مهریه‌ ای که بذل کرده رجوع نکرده باشد.
طبق مادّه ۱۱۴۶ قانون مدنی: طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد.
۵- طلاق مبارات مادامی که زن در مهریه یا مالی که بذل کرده رجوع نکرده باشد.
مطابق مادّه ۱۱۴۷ قانون مدنی: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این‌ صورت عوض باید زائد بر میزان مَهر نباشد.
۶- طلاق سوم یا زن سه طلاقه که پس از دو رجوع تحقّق یابد.
ماده قانونی زیر نیز به این مسئله اشاره دارد:
مادّه ۱۱۴۵ قانون مدنی: در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲- طلاق یائسه
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، «عدّه‌ی زنی که به خلع جدا گشته عدّه‌ی زن مطلّقه است»
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید اعم از اینکه وصلت درنتیجه‌  رجوع باشد یا نتیجه‌  نکاح جدید.
نکته: طلاقی که درنتیجه حکم دادگاه مذکور درموارد «۱۱۲۹» و «۱۱۳۰» قانون مدنی صادر می‌گردد طلاق بائن است.

logo-samandehi