موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

طلاق به واسطه کراهت چگونه است؟

طلاق از طریق کراهت

10 سال است که با همسرم ازدواج کرده ام و مدتهاست که از ایشان کراهت دارم . این کراهت به حدی است که نمیتوانم در یک اتاق با او بمانم. آیا  بر این مبنا میتوانم دادخواست طلاق بدهم؟

طلاق به درخواست زوجه شرایطی دارد ،از جمله اثبات عسر و حرج او در زندگی مشترک و یا تخلف زوج از شروط ضمن عقد.

همچنین چنانچه زوجه حق طلاق داشته باشد  می تواند اقدام به طرح دعوی طلاق نماید.

در غیر این صورت دادگاه حکم به طلاق نخواهد داد و آن دعوی به سرانجامی نخواهد رسید. توجه داشته باشید که کراهت از همسر از موارد و مصادیق عسر و حرج نمی باشد و برای شما حق طلاق ایجاد نخواهد کرد.

البته در مواردی بعضی از قضات با احراز کراهت شدید زن و بخشش کلیه حق و حقوق مالی طلاق را می پذیرند.

logo-samandehi