موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

عدم ثبت طلاق چه آثاری دارد؟

آیا عدم مراجعه طرفین به دفترخانه جهت ثبت طلاق و بر مبنای گواهی امکان عدم سازش صادره از دادگاه، اعتبار امر مختومه را دارد؟

چنانچه گواهی عدم امکان سازش بر مبنای توافق زوجین صادر شده است و زوج از حضور در دفتر ازدواج و طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری کند، و زوجه بار دیگر و این بار با عنوان عسر و حرج دادخواست طلاق را مطرح کند، دادرس نمی تواند اعتبار امر مختومه را عنوان نماید، بنابراین چنین دادخواستی صحیح بوده و قابل طرح است.

logo-samandehi