موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

عسر و حرج چیست؟

عسر و حرج در قانون به شرایطی گفته شده است که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه باشد که این شرایط عبارت است از:
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و يا ٩ ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
اعتياد زوج به يكی از انواع مواد‌ مخدر و يا ابتلاء وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وی به ترک آن در مدتی كه به تشخيص پزشک برای ترک اعتياد لازم بوده است.
محكوميت قطعی زوج به حبس ٥ سال يا بيشتر.
ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد‌.
ابتلاء زوج به بيماری های صعب‌العلاج روانی يا ساری يا هر عارضه صعب‌ العلاج ديگری كه زندگی مشترک را مختل کند‌ و....
در ماده 1130 قانون مدنی که در این ماده قانونی تاکید شده است در صورتی که زوجه سوء رفتار مرد را به دادگاه اثبات کند در این مرحله دادگاه بدون هیچ شرطی حکم طلاق را صادر می‌کند. در این مورد رضایت یا عدم رضایت زوج در صدور حکم طلاق تاثیری ندارد زیرا دادگاه موظف است بدون رضایت مرد حکم طلاق را صادر کند.<

logo-samandehi