موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

عقد مضاربه چیست ؟

عقد مضاربه چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

مضاربه عقدی است که به وسیله آن یکی از طرفین سرمایه ای را فراهم میکند که طرف دیگر با آن کار تجاری کرده و در سود آن شریک شوند.

به صاحب سرمایه مالک و به کسی که با آن سرمایه کار میکند، عامل گفته می شود.

سرمایه عقد مضاربه وجه نقد است، پس اگر کسی ابزار کار را در اختیار دیگری قرار داده و وی تجارت کند، آن عقد مضاربه نخواهد بود.

در قرارداد مضاربه، شخصیت حقوقی ایجاد نمی شود و تمام داد و ستدها با نام عامل انجام می پذیرد، اما ثمره این فعالیت ها به صاحب سرمایه هم می رسد. با این حال مسئولیت مالک و عامل در برابر اشخاص ثالث تضامنی می باشد، یعنی هر کدام تا میزان بدهی، مسئولیت خواهند داشت.

عقد مضاربه عقدی است جایز و به اراده، موت، جنون و سفه هر یک از طرفین منفسخ می شود. همچنین چنانچه تمام سرمایه و سود از بین برود و یا دیگر امکان تجارت مورد نظر طرفین نباشد و نیز ورشکستگی مالک، عقد منفسخ خواهد شد.

ممکن است در عقد مضاربه برای قرارداد مدت تعیین شود، مثلاً مدت قرارداد یک سال تعیین شود، قراردادن مدت عقد را لازم نمی کند اما این نتیجه را دارد که پس از انقضای مدت قرارداد، عامل نمی تواند معامله ی جدیدی کند، جز با رضای مالک.

گاهی در قرارداد مضاربه نوع تجارتی که مد نظر طرفین است قید می شود (مثلاً واردات کفش)، در این صورت مضارب باید طبق قرارداد عمل کند، در غیر اینصورت وی می تواند هر نوع تجارتی را که صلاح بداند می تواند انجام دهد.

بايد بدانيم که مضارب در حکم امين است و ضامن اموالی که در ید او می باشد نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط، یعنی امین مسئول خسارات نیست جز در مواردی که از مال استفاده نادرستی کند یا مال را در معرض تلف قرار دهد و یا مراقبت لازم را از مال ننماید.

اگر هنگام قرارداد برای عامل سهمی از تجارت در نظر گرفته نشود و تمام منافع برای مالک باشد، آن قرارداد مضاربه نبوده و عامل مستحق اجرت اعمالش است.

همچنین شرط ضامن بودن عامل در مقابل سرمایه و یا خسارات ناشی از تجارت عقد مضاربه را باطل می کند ، مگر ضمن عقد لازمی شرط شده باشد که عامل به میزان خسارت یا تلف از مال خود به مالک تملیک خواهد کرد.

logo-samandehi