موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

قوانین خروج خانم ها از کشور چگونه است ؟

قوانین خروج خانم ها از کشور بدین صورت خواهد بود:

خانم های مجرد تا قبل از ۱۸ سالگی با اجازه پدر یا جد پدری و در صورت فوت آنان قیم قانونی می توانند از کشور خارج شوند و در صورتی که قیم نداشته باشند نیاز به اذن کسی نیست.
طبق قانون در حال حاضر خانم مجردی که ۱۸ سال تمام دارد برای خروج از کشور نیاز به اجازه هیچ کس ندارد. خانم متأهل در هر سنی باشد برای خروج از کشور به اجازه شوهر نیاز دارد.
شوهر در هر زمان از اجازه خود منصرف شود می تواند با مراجعه به پلیس گذرنامه نسبت به جلوگیری از خروج همسرش اقدام نماید، در این صورت گذرنامه خانم ضبط خواهد شد.
بانوان در مواقع اضطراری می توانند از دادستان اجازه خروج از کشور بگیرند، تشخیص ضرورت به عهده دادستان است و ایشان می بایست طرف ۳ روز نظر خود را اعلام کند. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی دارند و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از این شرط مستثنی هستند.

logo-samandehi