موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مالیات بر ارث چگونه مشخص می شود؟

پیش شرط اینکه ترکه به ورثه پرداخت شود این است که مجموع ترکه تقویم «ارزش‌گذاری» شود و آنگاه سهم‌ الارث هر وارث مشخص شده و سپس براساس جدول قانون فعلی، نرخ مالیات ارث آن تعیین شده و سپس مالیات مزبور پرداخت شود.
 پس از پرداخت مالیات، امکان انتقال ترکه به وراث وجود دارد.
بنابراین، تا زمانی که کل ترکه متوفی ارزش‌ گذاری نشود، امکان تعیین نرخ مالیات بر ارث وجود نخواهد داشت و حتی اگر بعد از اینکه نرخ مالیات بر ارث مشخص شد، اگر بعدا مشخص شود که ارزش ترکه بیشتر یا کمتر بوده است، نرخ مالیات بر ارث آن هم امکان تغییر خواهد داشت.

logo-samandehi