موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مجازات استفاده کنندگان از ماهواره چیست؟

طبق قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، وارد كننده گان، تولید كننده گان و توزیع‌ كننده گان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه‌ها به‌ مجازات ده تا یكصد میلیون ریال محكوم می‌گردند و استفاده‌ كنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌ محكوم می‌گردند.
حمل ، نگهداری ، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتكبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محكوم می گردند.

logo-samandehi