موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مجازات روابط نامشروع چیست؟

مطابق قانون مجازات اسلامی، مرتکب به جرم روابط نامشروع به مجازات به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهد شد.

logo-samandehi