موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مجازات صحنه سازی تصادف چیست؟

بر اساس ماده 61 قانون جدید بیمه شخص ثالث، هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو و یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش (از شش ماه تا دو سال) و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می گردد. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه 5 (از هشتاد تا صد و هشتاد میلیون ریال) می باشد.

جدای از موضوع قانونی دریافت خسارت بدین نحو از لحاظ شرعی نیز حرام محسوب می گردد.

logo-samandehi