موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مجازات قوادی چیست؟

مجازات بهم رساندن دو یا چند نفر برای اعمال منافی عفت مانند زنا و لواط و مساحقه چیست؟

بهم رساندن دو یا چند نفر برای اعمال منافی عفت قوادی نامیده می شود. وقوع جرم قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط بین اشخاصی است که به یکدیگر جهت این امر معرفی شده اند.

حد قوادی برای مرد در بار اول 75 ضربه شلاق، بار دوم شلاق و تبعید تا یک سال و برای زن فقط 75 ضربه شلاق است.

علاوه بر این مجازاتها چنانچه شخصی برای انجام عمل منافی عفت محلی را نیز تهیه کرده باشد، به مجازات دایر کردن محل فساد و فحشا یعنی حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

logo-samandehi