موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مجازات مزاحمت به وسیله تلفن چیست؟

بر اساس قانون هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای  مقررات خاص شرکت مخابرات به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

طبق اصلاحیه ماده واحده تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس مخابرات، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل نماید؛، برای بار اول پس از کشف ، ارتباط تلفنی او برای یک هفته، بار دوم سه ماه و بار سوم ا ارتباط تلفنی وی به طور دائم قطع می شود.

لازم به ذکر است برای وقوع جرم مزاحمت تلفنی فعل انجام یافته باید نامتعارف و آزار دهنده بوده و باعث اذیت و آزار شنونده یا گیرنده شود. همچنین سوءنیت مزاحم و قصد مزاحمت او از مواردی است که بایستی احراز گردد.

حال چنانچه ضمن مزاحمت تلفنی اقدام به توهین، فحاشی، تهدید و... نماید موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب نیز قابل شکایت می باشد.

logo-samandehi