موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مراحل طلاق توافقي

مراحل طلاق توافقي :

- دادخواست طلاق توافقي از دفتر خدمات قضايي
- ارجاع دادخواست به دادگاه حقوقي
- تعيين وقت رسيدگي
- ارجاع به داوري
- آزمايشگاه
- صدور گواهي عدم امكان سازش 
- ارجاع به دفتر طلاق
- خواندن صيغه طلاق و تنظيم طلاق نامه

logo-samandehi