موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مرجع صالح به رسیدگی در اختلافات فوتبالی کجا است؟

گفتنی است که براساس ماده 64 اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران، رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی مربوط به ورزش فوتبال میان فدراسیون، اعضای حقوقی آن، بازیکنان، مربیان و آژانس ها در صلاحیت رکن قضایی فدراسیون فوتبال قرار دارد و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به این دعاوی نیستند.
ماده 64 - مراجع دادرسی
1- فدراسیون، اعضای حقوقی آن، بازیکنان، مربیان  آژانس ها نباید منازعات مربوط به امور ورزشی خود را به مراجع قضایی ارجاع نمایند، مگر در موارد خاص که در اساسنامه و مقررات فیفا که اشاره ای به آن موضوع شده باشد.
2- در صورت عدم قبول رأی صادره از طرف فدراسیون هر یک از طرفین می توانند جهت قضاوت نهایی به فیفا مراجعه نمایند.
3- فدراسیون موظف به قضاوت در مورد منازعات داخلی و ملی بین اعضای وابسته به فدراسیون می باشد و قضاوت در مورد مسائل بین المللی یعنی هر گونه منازعات بین فدراسیون ها و کنفدراسیون ها بر عهده فیفا خواهد بود.

logo-samandehi