موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مسئولیت عابر پیاده در تصادف چگونه است؟

مسئولیت عبور عابر پیاده در موارد غیر قانونی بدین شرح است که:
در این خصوص قانونگذار در ماده 333 قانون مجازات اسلامی بدین گونه بیان می کند: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده، منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.»
علاوه بر این ماده، در این خصوص حتی رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1362/07/06 بدین گونه عنوان شده : «چنانچه قتل خطایی باشد وکسی که ارتکاب، به آن نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نمی باشد.»
در ماده 13 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 پیاده بدین گونه تعریف شده : «پیاده شخصی است که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می کند و مطابق ماده 191 همان آیین نامه عابرین پیاده موظفند:
1- در محل هایی که پیاده رو وجود دارد، از داخل سواره رو عبور نکنند.
2- در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد، هنگام حرکت، از سواره رو از منتهی الیه سمت چپ خود بطوری که حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد، عبور کند .
3- برای گذشتن از عرض راه حتما از گذرگاه های پیاده عبور کنند .
4-  هنگام عبور از گذر گاه های پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به سواره داخل نشود.

logo-samandehi