موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مسئولیت پزشک چیست؟

پزشکان علاوه بر مسئولیت کیفری که در نتیجه اعمال آنها منجر به صدمه غیرعمدی یا در نتیجه عمد منجر به ورود ضرب و جرح و یا صدمه بدنی عمدی گردد مسئول پرداخت دیه می باشند.
دادگاه کیفری پس از رسیدگی در صورت احراز موضوع، پزشک را به پرداخت دیه تعیین شده طبق نظر پزشکی قانونی محکوم می نماید.

logo-samandehi