موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مضاربه چیست؟

عقد مضاربه عقدی است که میان شخصی با عنوان عامل و صاحب مال منعقد می گردد و بدین شرح است که عامل می بایست با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت و به نسبت درصدی از سود را شریک می شود.

logo-samandehi