موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مطالبه مهریه یک کیلو بال مگس چگونه است؟

بسیار پیش آمده است که شنیده ایم شخصی مهریه خود را یک کیلو بال مگس قرار داده است و اقدام به مطالبه مهریه خود که همان یک کیلو بال مگس است نموده است.

جالب است بدانید که تعیین مهریه یک کیلو بال مگس مطابق قانون امکان ندارد چراکه در قانون مدنی مهریه را هر چیز که مالیت داشته و قابل تملک باشد را به عنوان مهر پذیرفته است.

با این وصف یک کیلو بال مگس فاقد ارزش مالی است و در عرف به هیچ عنوان مورد داد و ستد قرار نمی گیرد.

دفاتر ازدواج از درج چنین مهریه ای اجتناب می نمایند و حتی امکان ثبت را نیز ندارد ولی امکان انتخاب چند یا چندین شاخه گل به عنوان مهریه با توجه به ارزش عرفی و قابلیت داد و ستد امکان پذیر است.

logo-samandehi