موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مطالبه مهریه 1000 بوسه چگونه است؟

بسیار شنیده شده است که عده ای مهریه های نامتعارفی را شرط ازدواج قرار می دهند و این موضوع بیشتر در شبکه های اجتماعی به چشم می خورد به طور مثال مهریه یک کیلو بال مگس، هزار بوسه، مهریه یک دست و پا و... حال جالب است بدانید این موضوعات بیشتر جنبه حقوقی نداشته و حتی به عنوان مهریه قابل ثبت در سند ازدواج نیز نمی باشد و در فرض محال چنانچه این موارد به عنوان مهریه در سند ازدواج ثبت گردد قابل مطالبه نمی باشد و چنین مهریه ای باطل می باشد.

logo-samandehi