موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

منظور از مال خیانت در امانت چیست؟

با توجه به آنکه حقوق کشور ما مبتنی بر موازین فقه اسلامی است. مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی بوده و منفعت عقلایی از آن قابل تصور باشد و شرعاً یا قانوناً قابل تملک باشد بنابراین، اشیایی مانند مشروبات الکلی، اسلحه غیر مجاز و به طور کلی اشیاء لحو ولعب گوشت خوک شرعاً مالیت ندارد و چیزهایی مانند مواد مخدر و سلاح غیر مجاز که قانوناً قابل تملک نیستند مال محسوب نمی شوند بنابراین، مواردی که ذکر شد نه تنها مشمول جرم خیانت در امانت بلکه شامل هیچ یک از جرایم علیه اموال و مالکیت قرار نمی گیرد.

logo-samandehi