موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مهدور الدم کیست؟

در قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است

اشخاص مهدورالدم به دو دسته : مهدور الدم نسبی و مهدور الدم مطلق تقسیم می شوند.

مهدورالدم مطلق کسی که خونش در برابر همه مسلمانان جهان هدر است و مهدور الدم نسبی فقط در مقابل برخی اشخاص خونشان هدر است مانند خون قاتل در برابر اولیای دم مقتول یا شخص ماذون از طرف اولیای دم با اجازه دادگاه و سپس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا اولیای دم باید قصاص کنند و الا عمل آنان قتل موجب قصاص محسوب میشود اما قصاص نمی شوند و فقط تعزیر خواهند شد. در مهدور الدم مطلق قاتل نه قصاص دارد و نه دیه دارد. البته اگر بدون اجازه دادگاه باشد تعزیر می تواند داشته باشد . در مثال دوم مهدور الدم نسبی خون مهاجم در مقابل مدافع در دفاع مشروع می باشد اگر دفاع مشروع می باشد. اگر دفاع مشروع احراز شود مدافع دیه تعزیر و حتی قصاص ندارد. اما اگر اصل دفاع محرز شود ولی شرایط دفاع ثابت نشود قصاص منتفی می شود  اما دیه و تعزیر آن پابرجا است.

توجه : براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است که این روند در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح در مجلس محترم شورای اسلامی ادامه دارد و عناوینی نظیر ساحر و ... را به این مصادیق افزوده است.

logo-samandehi