موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مهریه عندالاستطاعه به چه معناست؟

مهریه عندالاستطاعه یعنی پرداخت مهریه موکول به تمکن مالی مرد باشد و در صورتی که مرد توانایی و تمکن مالی نداشته باشد زن نمی تواند نسبت به مطالبه مهریه از حقوق پیش بینی شده در قانون استفاده نماید به طور مثال زن نمی تواند نسبت به جلب مرد در مهریه عندالاستطاعه اقدام نماید و همچنین در صورت مطالبه مرد نیازی به طرح دعوی اعسار ندارد .

logo-samandehi