موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مهریه عندالاستطاعه چیست؟

مهریه عندالاستطاعه

در عقدنامه در خصوص مهریه 2 عنوان وجود دارد بدین شرح که:
1- مهریه ، عندالمطالبه به معنی اینکه زن می تواند در هر زمان و هر مکان و تحت هر شرایطی  مهریه خود را از مرد مطالبه نماید.
2- مهریه ، عندالاستطاعه به معنی اینکه زن می تواند مهریه خود را از مرد مطالبه نماید البته مشروط به اینکه مرد دارای اموال بوده و یا توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد.

logo-samandehi