موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مهمترین تخلفات قضات چیست؟

قضات چنانچه کار خلاف قانون انجام دهند قابل شکایت خواهد بود بدین شرح که:
به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390/07/17 ، تخلفات ذیل، بخشی از تخلفات قابل پیگیری قضات محسوب می‌شود:
1- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
2- صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل.
3- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه.
4- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن.
5- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده.
6- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده.
7- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی.
8- پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیازغیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی.
رفتار خلاف شأن قضائی « رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند»

logo-samandehi