موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

موارد فسح نکاح کدامند؟

موارد فسخ نکاح عبارت است از عیوب موجود در مرد که به زن حق فسخ می دهد و عیوب زن که به مرد حق فسخ نکاح را می دهد.

عیوب مختص مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دلیل مشکلی قادر به برقراری رابطه جنسی نباشد، زن می تواند نکاح را فسخ نماید.

عیوب موجب حق فسخ ازدواج در مرد عبارت است از:

 عنن: ناتوانی مرد در نعوظ به شرط آنکه بعد از گذشت مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به دادگاه، برطرف نگردد. عنن در صورتی که پس از عقد ایجاد شود نیز به زن حق فسخ نکاح می دهد.

خصاء: که عارضه مربوط به اخته شدن مرد است. (کوچک بودن آلت تناسلی به نحوی که انجام عمل جنسی مقدور نباشد) یا مقطوع بودن آلت می باشد.

عیوب مختص زن در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی آمده است و با وجود این  اگر این عیوب در هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون آگاهی به آنها با زن ازدواج کرده باشد ،قانون به مرد حق فسخ ازدواج را می‌هد.

عیوب موجب حق فسخ نکاح در زن عبارت است از:

قرن: استخوانی است در فرج که مانع جماع می‌ گردد.

جذام: بیماری خوره می باشد.

برص: نوعی بیماری پوستی‏ که بر اثر آن لک های معمولاً بزرگ سفید یا سیاه در بدن پدید می‏آید. (پیسی)

افضا: یکی شدن مجرای بول و حیض است.

 زمین ‌گیری زن.

نابینایی از دو چشم، اگر مشکل زن با عمل جراحی قابل حل باشد، حق فسخ مرد از بین می رود.


عیوب موجب حق فسخ نکاح مشترک در زن و مرد عبارت است از:

جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که باعث ایجاد حق فسخ می ‌شود.

بر اساس  ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ ازدواج است.

logo-samandehi