موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نام همسر را می توان از شناسنامه حذف کرد؟

مقررات قانونی، تنها در شرایط خاصی، به افراد اجازه می‌دهد که نام همسر اول را از شناسنامه خود پاک کنند.

حذف نام همسر از شناسنامه

چنانچه زن غیر مدخوله باشد، یعنی رابطه جنسی بین زوجین برقرار نشده و زوجه باکره باشد، نام همسر سابق از شناسنامه زن و شوهر هر دو حذف خواهد شد. بدین ترتیب که با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی تایید شده رای به اداره ثبت مراجعه و اقدام به حذف نام همسر از شناسنامه می نمایند.

چنانچه زوجه باکره نباشد ، نام همسر سابق از شناسنامه هیچ کدام از زوجین پاک نمی شود مگر اینکه زن یا شوهر ازدواج مجدد کند و آن ازدواج به صورت قانونی ثبت شود، در این صورت نام همسر سابق از شناسنامه فردی که ازدواج مجدد کرده، حذف خواهد شد.

این مقرره تنها در موردی است که ازدواج مجدد ثبت شده و قانونی باشد و صرف معرفی فردی برای ازدواج و یا نامزدی، باعث حذف نام همسر سابق از شناسنامه وی نخواهد بود.

نکته دیگر اینکه، تنها نام همسر از شناسنامه قابل حذف است و نام فرزندان در هیچ فرضی از شناسنامه والدینشان حذف نخواهد شد.

logo-samandehi