موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نحوه تقسیم مستمری متوفی به چه صورت است؟

از آنجایی که مستمری بازماندگان متوفی جزء ارثیه محسوب نمی شود بنابراین به صورت مساوی بین بازماندگان تحت تکفل تقسیم می شود و نه بر اساس سهم الارث آنها.

logo-samandehi