موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نحوه دریافت سند مالکیت جدید چگونه است؟

در صورت تغییر مالک یا مالکان و در صورت کلی به 4 صورت سند مالکیت جدید صادر می گردد که نحوه صدور سند مالکیت جدید بدین شرح است:
1- در صورت انتقال تمام ملک به وسیله یکی از عقود
2- در صورت انتقال قسمتی از ملک، که در این خصوص منتقل الیه اختیار دارد به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه و سند مالکیت مستقل برای خود دریافت نماید.
3- در صورت انتقال ملک به ورثه
4- در صورت وصیت

logo-samandehi