موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نحوه مطالبه اجرت المثل زندگی زناشویی چگونه است؟

اجرت المثل ایام زوجیت چیست و چگونه مطالبه می گردد؟

براساس شرع و قانون زن مستحق دریافت حق الزحمه کارهایی است که شرعاً و قانوناً بر عهده وی نمی باشد، است. برای دریافت اجرت المثل ایام زوجیت زن بایستی قصد تبرع نداشته باشد. نداشتن قصد تبرع به این معناست که زن قصد اینکه آن کارها را رایگان و برای شوهرش انجام می دهد، را نداشته باشد.

امور خانه داری، نگهداری اطفال و نظافت منزل از کارهایی است که زن در منزل انجام می دهد. بهتر است بدانید که اجرت المثل معمولاً به صورت سالیانه تعیین میگردد و سالهای زندگی، تعداد اطفال، تحصیلات آنها و غیره در تعیین میزان اجرت المثل او موثرند.

مطالبه اجرت المثل دعوایی مالی است و با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده صورت می گیرد.

اجرت المثل را می توان مانند مهریه حتی در طول ایام زوجیت نیز مطالبه کرد و مطالبه  آن منوط به وقوع طلاق نمی باشد. همچنین پس از فوت شوهر نیز می توان اجرت المثل را از اموال او  مطالبه و وصول نمود.

logo-samandehi