موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نفقه اقارب چیست؟

قانون در مورد نفقه اقارب  نظر صریحی ندارد.

می توان از ماده 1204 نفقه اقارب را همان پوشاک، غذا، درمان، مسکن و غیره دانست.

نفقه اقارب تنها در خط عمودی یعنی پدر و مادر و فرزندان محقق می شود و در مورد برادر و خواهر و دایی و عمو محقق نمی شود.

پرداخت نفقه اقارب منوط به توانمندی مالی فرد است و در صورت عدم استطاعت نفقه زوجه فرد بر اقارب تقدم دارد.

بر اساس قانون کسی مستحق نفقه است که تمکن مالی نداشته و بی پول باشد.

نفقه گذشته اقارب قابلیت مطالبه نداشته و تنها نفقه گذشته زوجه قابل مطالبه است.

جالب است بدانید که ترک انفاق اقارب مجازات دارد البته ترک انفاق تنها در صورتی قابل مجازات است که فرد دارد تمکن مالی باشد.

logo-samandehi