موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نفقه چیست؟

نفقه بر عهده شوهر می باشد و در صورت کارمند بودن و یا وجود منبع درآمد برای زن وی را از دریافت نفقه محروم نمی نماید. مطابق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن یعنی با توجه به شرایط زن و شئون ایشان می باشد و شامل خانه ای برای سکونت، تهیه لباس، خوراک و غذای ایشان، لوازم و اثاث منزل و همچنین کلیه هزینه های درمانی و بهداشتی ایشان می شود.

البته چنانچه زن به صورت عادت یا احتیاج به واسطه مشکلات جسمی نیاز به خدمتکار را نیز داشته باشد جزء نفقه محسوب می شود.

logo-samandehi