موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

واخواهی چیست؟

منظور از واخواهی، اعتراض و شکایت نسبت به حکمی است که به صورت غیابی بر علیه خوانده دعوا صادر شده باشد.
نکته: واخواهی نسبت به خواهان دعوا متصور نیست چرا که خواهان مطلع از دعوای مطروحه است.

logo-samandehi