موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

وجود بکارت چه تاثیری در عقد دارد؟

اگر مردی پس از ازدواج بفهمد که همسرش باکره نبوده، چه حقی برای او به وجود می آید؟

در عقد ازدواج چنانچه صفتی در یکی از طرفین صفتی شرط شده باشد که ازدواج بر مبنای آن واقع شده باشد، در صورت وقوع ازدواج و معلوم شدن عدم وجود آن شرط، طرف دیگر میتواند عقد را فسخ کند. به طور مثال در زمان جاری شدن صیغه عقد نکاح زن دوشیزه خطاب می گردد.

نکته مهم فسخ ازدواج بر مبنای عدم وجود وصف خاص این است که آن وصف صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد و طرف بر مبنای وجود آن شرط ازدواج کرده باشد.

logo-samandehi