موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

وظایف و صلاحیت شوراهای حل اختلاف چیست؟

وظایف و صلاحیت شورای حل اختلاف عبارت است از :

1- دعاوی درباره اموال منقول تا مبلغ 20 میلیون تومان

2- دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جزء دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه

3- دعوای تعدیل اجاره  (به شرط عدم وجود اختلاف در مورد رابطه ای استیجاری)

4- صدور گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

5- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورای حل اختلاف به اصل موضوع رسیدگی کرده باشد.

6- دعاوی خانوادگی در مورد نفقه، جهیزیه، مهریه تا مبلغ 20 میلیون تومان، در صورتی که دادگاه خانواده حکم به طلاق نداده باشد و یا رسیدگی به طلاق در جریان نباشد.

7- جرایم تعزیری که فقط مجازات نقدی درجه هشت دارند.

logo-samandehi