موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

وقت نظارت چیست؟

با مراجعه به دادگاه و داشتن پرونده شاید این سوال برای شما پیش آید که وقت نظارت چیست؟ وقت احتیاطی چیست؟ وقت فوق العاده چیست؟

وقت نظارت به این معناست که قاضی برای بررسی پرونده به وقت بیشتری نیاز دارد و براس رسیدگی به پرونده نیاز به استعلام یا بررسی دقیق تر یا سایر موارد دارد.

وقت نظارت ممکن است همراه با رسیدگی باشد که معمولاً در این حالت طرفین پرونده در دادگاه حضور پیدا نمی کنند. گرچه وقت نظارت که از آن به عنوان وقت احتیاطی هم یاد می شود در قانون نیامده و متن مصرحی مبنی بر وجود آن موجود نیست، لکن امری است که در محاکم بسیار شایع می باشد.

در حقیقت وقت نظارت یادآوری به قاضی است که آیا اموری که انجام آن لازم بوده، انجام شده است یا خیر.

logo-samandehi