موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

وکیل تسخیری کیست ؟

در دعاوی کیفری شاکی و متهم می توانند (حق دارند)  که وکیل داشته باشند . در صورتی که متهم توانایی مالی برای معرفی وکیل نداشته باشد از دادگاه میتواند درخواست داشته باشد تا برای او وکیل تعیین نمایند . 

در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد .

logo-samandehi